Gå til hovedindhold

Bliv optaget

‎Frivillige foreninger og organisationer kan få fællesskaber med i Fællesskabsportalen, hvis fællesskaberne opfylder nogle kriterier, som du kan du læse her.

16. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Hvilke aktiviteter kan blive optaget i Fællesskabsportalen?

  Foreninger og frivillige organisationer skal leve op til en række kriterier for at blive optaget i Fællesskabsportalen. Det er gratis at blive optaget. 

  1. Foreningen, fonden eller den selvejende institution skal være non-profit og selvbestemmende i forhold til ledelse og aktiviteter. 
  2. Foreningen, fonden eller den selvejende institution skal tilbyde aktiviteter og arbejde frivilligt eller i privat regi inden for velfærdsområdet. Aktiviteter kan fx. være indenfor: 
   - Det sociale område
   - Sundhedsområdet herunder sygdom og handicap
   - Det humanitære område
   - Social, juridisk og økonomisk rådgivning
   - Flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter
   - Krisecenter og køn
  3. Hospice og hospice-støtteforeninger
  4. Det skal som minimum fremgå af jeres vedtægter, at organisationen arbejder med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte eller formål.
  5. Foreningen skal have aktiviteter målrettet borgere i Horsens Kommune. 
  6. Foreningen skal have medlemmer, frivillige og aktiviteter i Horsens Kommune. Medlemskab eller deltagelse i foreningen skal være åbnet for alle og ikke kræve særlig optagelse. 
  7. Det, at udføre aktiviteter i foreningen, skal være frivilligt for den enkelte. 
  8. Foreninger og organisationer som fx lokale frivilligråd, paraplyorganisationer og digitale tilbud, der har som formål at hjælpe og understøtte andre frivillige sociale foreningers arbejde, kan også søge om at blive optaget i Fællesskabsportalen. 
  9. Aktiviteter, der opnår støtte fra paragraf 18 puljen til frivilligt socialt arbejde, kan også søge om at blive optaget i Fællesskabsportalen.

  Hvordan bliver man optaget i Fællesskabsportalen?

  For at blive optaget i Fællesskabsportalen, skal I udfylde en formular, som behandles af en faglig medarbejder i Horsens Sund By.

  Horsens Sund By forbeholder sig ret til at afvise foreninger og frivillige organisationer, der ikke lever op til Fællesskabsportalens formål og optagelseskriterier. 

  Foreninger og frivillige organisationer kan blive udelukket fra portalen, hvis de ikke længere lever op til portalens formål og optagelseskriterier. 

  Skriv til Horsens Sund By, hvis du ønsker at få en aktivitet med i portalen.